مرکز نشر آثار محمد رضا حدادپور جهرمی-هدف،افزایش ضریب هوش امنیتی مردم است

شهاب

در مجموع در شکل‌گیری مؤلفه‌های امنیتی، اقتدار دفاعی و تهاجمی حرف نخست را می‌زند. از این‌رو ایران در تکمیل تأمین نیازهای دفاعی خود، علاوه بر بومی‌سازی صنایع دفاعی، در مواردی نیز مانند خرید سامانه‌های دفاعی، اقداماتی را که برای تقویت دفاعی خود ضروری می‌بیند انجام می‌دهد.

کتاب متنی

49/000 تومان

در مجموع در شکل‌گیری مؤلفه‌های امنیتی، اقتدار دفاعی و تهاجمی حرف نخست را می‌زند. از این‌رو ایران در تکمیل تأمین نیازهای دفاعی خود، علاوه بر بومی‌سازی صنایع دفاعی، در مواردی نیز مانند خرید سامانه‌های دفاعی، اقداماتی را که برای تقویت دفاعی خود ضروری می‌بیند انجام می‌دهد. نمونه اخیر آن، خرید و نصب سامانه دفاعی موشک‌های اس -300 از روسیه است. بدیهی است ایران برای آنچه در عرصه‌های متعارف دفاعی ضروری تشخیص دهد از دیگران اجازه نمی‌گیرد و در تکمیل توان دفاعی خود از همه مؤلفه‌ها، از تقویت صنایع دفاعی تا تعاملات متعارف نظامی بهره می‌گیرد...» از خداوند منان برای معظم‌له طول عمر با برکت و صحت و سلامتی مستمر را مسئلت داشته و دوام توفیقات همه عزیزان زحمتکش در عرصه‌های دفاعی را خواستاریم.

خلیل پشت فرمان در حال رانندگی بود. مهندس جلالی جلیقه انتحاری به تن، بی‌حال و داغون گوشه‌ای افتاده و به‌نظر می‌رسید خوابیده و جیسون چهار چشمی کلت بدست از پشت مراقب خلیل بود. خلیل در فکر بود و چهره‌ای به‌هم ریخته‌ای داشت. ناگهان روشن‌شدن چراغ بنزین، توجه او را به خود جلب کرد. عقربه بنزین خط آخر را رد کرده بود که خلیل گفت: چراغ بنزین روشن شد! جیسون: در اولین پمپ بنزین، بدون اینکه خطایی ازت سربزنه و بدون اینکه پیاده بشی، میدی باک رو پر کنن.