مرکز نشر آثار محمد رضا حدادپور جهرمی-هدف،افزایش ضریب هوش امنیتی مردم است

کارتابل

تشریح و بررسی یکی از روش‌های نفوذ در سیستم دفاعی و برنامه‌ریزی نظامی

کتاب متنی

48/000 تومان

با گسترش صنایع و پیشرفت تولید و تبادل کالا، همکاری‌های اقتصادی از مرز کشورها گذشته و حضور هیئت‌های تجاری و صنعتی در کشورهای بیگانه نیز امری عادی و معمولی شده است. این موضوع شبکه‌های جاسوسی را به این اندیشه رهنمون کرده است که از عناوین اقتصادی، جهت پوشش جاسوسی خود سود جویند. در کتاب «کارتابل»، به تشریح و بررسی یکی از روش‌های نفوذ در سیستم دفاعی و برنامه‌ریزی نظامی پرداخته شده است.

گفتم: «خب. این مدل پاکسازی کار یه مستخدم و آدم معمولی نیست.» گفت: «اگه زن یا مرد مستخدمی، از عصر تا الان که ما اون‌جاییم، توی دوربین‌های ما دیده شده بودن یا از در خروجی اومده بودن بیرون، می‌گفتیم کار خودشه، اما هیچ‌کس، جز همون ده دوازده نفر و اژدر و دو نفری که باهاشن از اون‌جا بیرون نیومده.» گفتم: «یا به کندو زدیم و اصلاً اون‌جا دفتر اژدر نیست و خونۀ امن یکی از سرویس‌های جاسوسی مستقر در منطقه‌ست یا این‌که یه نفر از کسانی که همیشه باهاشه بلدِ این کاره و پاکساز ماهریه.»