مرکز نشر آثار محمد رضا حدادپور جهرمی-هدف،افزایش ضریب هوش امنیتی مردم است

چرا شیعه هستم؟

بررسی تطبیقی اثبات مسأله امامت

(کتاب چاپی و غیر آنلاین)

78/000 تومان

کتاب «چرا شیعه هستم؟» شیعه را برای پاسخگویی و دفاع مختصر و مفید آماده می کند. در این کتاب ابتدا اثبات توحید و وحدانیّت منبعِ واجب الوجود، ضرورت وجود دین و ضرورت وجود سفیر (نبی) و پیامبران تبلیغی طبق اعتقادات شیعه مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به بررسی تطبیقی اثبات مسأله امامت و وجوه مشترک و متمایز آن از دیدگاه فریقین و اثبات حقّانیّت تشیّع در منابع اهل سنت پرداخته ایم زیرا بیشترین درگیری های فکری و اعتقادیِ فریقین (شیعه و سنّی) در همین دو مسأله می باشد.

از آنجا که پیروی از نبی در تمامی زمینهها، باید به گونهای باشد که انسان به ایشان اعتماد کامل داشته و او را به سعادت دنیا و آخرت رهنمون شود، پس شخص نبی باید خود مصون از هرگونه اشتباه و خطا باشد. به خاطر اهمّیّت این مسأله در مورد نبی، در این جا توضیح مختصری در مورد عصمت انبیا داده میشود.

خیلی دستتون درد نکنه کتاب خیلی آموزنده ای بود خسته نباشید