مرکز نشر آثار محمد رضا حدادپور جهرمی-هدف،افزایش ضریب هوش امنیتی مردم است

حیفا

مأموریت دختری جاسوس از اداره متساوای سازمان موساد

کتاب متنی

30/000 تومان

مستند داستانی «حیفا»، دربردارنده داستان زندگی و مأموریت دختری جاسوس از اداره متساوای سازمان موساد در منطقه غرب آسیا می باشد. این دختر، همانند دیگر خواهران همولوگش به خیانت در تاریخ بشریت مشغول بوده و جنایت های بی شماری را از طرف رژیم غاصب و نامشروع صهیونیستی مرتکب می شود تا بتواند مدیریت رفتاری و تصمیم سازی سران داعش را در دست بگیرد.

بسیار جذاب و خواندنی بود، توصیه میکنم برای داشتن دید بهتری به اتفاقاتی که داره در دنیای پیرامونمون میافته وخیل هامون ازش بی خبریم و به راحتی خودمون رو به هر کسی می سپاریم تا روی فرهنگ و اعتقلداتمون اثر بگذاره، این کتاب خونده بشه. هم کوتاه و با متنی جذابه و هم بسیار پر محتوا امیدوارم چنین آثاری بیشتر نوشته بشه و بیشتر تبلیغ بشه و در دسترسمون قرار بگیره.