مرکز نشر آثار محمد رضا حدادپور جهرمی-هدف،افزایش ضریب هوش امنیتی مردم است

مُـ...مُـ...مُحمد 2

سخت‌ترین مراحل زندگی طلبه‌ای است که دست تقدیر او را با جامعه‌ یهودیان ایران هم‌داستان می‌کند

کتاب چاپی

104/000 تومان

این کتاب که جلد دوم از مجموعه کتاب‌های مممحمد است، پیرامون یکی از مهم‌ترین و سخت‌ترین مراحل زندگی طلبه‌ای است که علی رغم مشکل بزرگی که دارد، در اولین تجربه تبلیغش، دست تقدیر او را با جامعه‌ یهودیان ایران هم‌داستان می‌کند و چه ها که اتفاق نمی‌افتد...