مرکز نشر آثار محمد رضا حدادپور جهرمی-هدف،افزایش ضریب هوش امنیتی مردم است

حجره پریا

دوران طلبگی و فضای مجازی

کتاب چاپی

114/000 تومان

مستند داستانی «حجره پریا» بیان مجاهدت و جدیت عالمانه نسل سومی های دانش آموخته حوزه های علمیه خواهران است که در راه مبارزه با ملحدان فعال در فضای مجازی ایران، قدم گذاشته و با علم و توسل و تذکر و توجه به رسالت طلبگی خویش عمل کردند.

یک کم دیگر که بررسی کرد، رو به پریا کرد و گفت: «کارم خیلی حسّاسه، باید کاملاً بیحس باشین!» پریا با بیحالی و کمرمقی که داشت گفت: «چشم! تکون نمیخورم!» اون گفت: «چشم چیه؟! یا باید بیهوشتون کنم یا باید بیحس بشین!» پریا که نمیدانست چه بگوید، گفت: «نمیدونم، سر در نمیارم!» اون گفت: «خیلی سادهست! اگر بیهوش بشین، خدای نکرده اگف ترکید، چیزی متوجّه نمیشین و فقط بدنتون می-سوزه و از دنیا میرین؛ امّا اگه بیحستون کنم، شاهد کارای من هستین و ممکنه استرس وارد بشه و دستتون رو از دست بدین و اتّفاقای دیگه!» صابر به اون گفت: «نمیتونی یه کم مهربونتر توضیح بدی؟! این چه طرز حرف زدنه؟! اصلاً نمیخواد، هیچ کدومش نمیخواد! پاشو ببینم!»