مرکز نشر آثار محمد رضا حدادپور جهرمی-هدف،افزایش ضریب هوش امنیتی مردم است

هادی فِرز

کتاب چاپی

72/000 تومان

این کتاب، داستان پسری است که علی رغم تولد و تربیت در یک خانواده شهید، اما راه مناسبی در پیش نگرفت و پس از تشکیل باند، اقدام به زدنِ یکی از صرافی های بزرگ شیراز کردند. با تدبیر نیروی انتظامی این باند متلاشی و هادی متواری شد اما این پایان ماجرا نبود و امام حسین علیه السلام برای او جور دیگری رقم زد.