مرکز نشر آثار محمد رضا حدادپور جهرمی-هدف،افزایش ضریب هوش امنیتی مردم است

همه نوکرها

مسیر مکه تا کربلای امام حسین(ع)

کتاب چاپی

60/000 تومان

روایت کربلا به سبک و سیاق امنیتی قابل استفاده برای همه سنین قابلیت کشف و کنکاش در شخصیت های تاریخی و معاصر راوی: ضحاک بن عبدالله مشرقی

«مگر چند وقت از عمر انقلاب گذشته که دارد همه چیز به هم می خورد و جای آدم ها با هم عوض شده؟! ما تا حالا کی دنبال قدرت و زور بودیم که الآن می گویند اگر به کسی که ما می خوایم رأی ندهید و تمکین نکنید نه تنها از حمایت ها خبری نیست بلکه جلو جلو آمدند و اموالمان هم مصادره کردند!! فقط یه چیزی می توانم بگویم؛ آن هم این است که احساس می کنم آنها نمی خواهند اوضاع آرام بشود و همه در کنار هم زندگی کنند. چون اگر غیر از این بود، این ادا و اصول های سیاسی و بین المللی از خودشان بروز نمی دادند و ذره آبرویی برای اسلام و مسئولین باقی می گذاشتند!»