مرکز نشر آثار محمد رضا حدادپور جهرمی-هدف،افزایش ضریب هوش امنیتی مردم است

پسر نوح

مداحان و هیئات مذهبی مسئله دار و جریان شیعیان افراطی

کتاب چاپی

157/000 تومان

در داستان پسر نوح به اتحاد دو جریان شیعیان انگلیسی و جریان یمانی برخواهیم خورد که دو ورژن ارتقا یافته بهائیت و وهابیت هستند و بعداز اتحاد مجاهدین خلق با سلطنت‌طلب‌ها، به دنبال تشکیل بزرگ‌ترین و شوم‌ترین وحدت درون‌شیعی هستند. تصوّر کنید اتّحاد دو گروهی که بزرگ‌ترین نقطه اشتراکشان «تکفیر» همه، اعم از اهل سنّت و شیعیانی است که با اهل سنّت مدارا می‌کنند، چقدر خطرناک‌تر از داعش و جبهه النّصرة و بقیّه تیر‌و‌طایفه‌های تکفیری درون‌دینی و درون‌شیعی است!

تحقیقات و بازجویی‌ها از راحله و یکی دو تا دختر دیگر (بخوانید: زیدهای ب و جیم) نشان داد که راحله فقط کارمند سفارت فرانسه و یا فقط تحصیل کرده و پرورش یافته جریان شیعیان افراطی انگلیسی در لندن نبوده است، بلکه با یک عقبه سیاه و ارتباط با دستگاه جاسوسی موساد و آموزش‌های دینی و تبلیغی فوق‌العاده قوی در لندن، در هیبت یک خانم جذّاب مذهبی و معنوی که صیغه یکی دو نفر از مدّاحان می‌شود، در حال تبادل و ارسال اطّلاعات مهم از جمله وضعیت و ظرفیت هیئت‌های مذهبی و سازماندهی آنها برای به جان نظام و مردم انداختن و همچنین کسب اطّلاعات از مراودات مدّاحان با مراکز نظامی در طول سالیان دراز و فرسایشی از طریق سفارت فرانسه به سازمان موساد اسرائیل بود!